Het aansteken van een rechtopstaande barbecue is niet zo gemakkelijk.

Het aansteken van een rechtopstaande barbecue is niet zo gemakkelijk omdat (zich de gloeiende) de sintels zich moeten vormen in een smalle vuurhaard om het brandstofgebruik zo laag mogelijk te houden.

Deze smalle vuurhaard maakt het laden van de brandstof nogal moeilijk en bovendien, is de tijd die men nodig heeft om tot een goed, regelmatig, vuur te komen, langer omdat de brandstof van onderen wordt aangestoken.

De snelheid waarmede de vuurhaard tot stand komt, varieert met de grootte van de ingevoerde stukken houtskool of hout.

De Verticook® barbecue is ontworpen om bovengenoemde problemen op te lossen. Zij heeft namelijk twee verbrandingskamers:

  • een grote voor het aansteken van de brandstof (1),
  • en een smalle voor het grillen van de voedsel (2).

Deze twee kamers zijn gescheiden door twee afsluitkleppen (3) die kunnen worden afgesloten of geopend. Hieronder wordt het principe van deze uitvoering duidelijk uitgebeeld (van opzij gezien).

  • (a) Het vuur wordt aangestoken in de aansteekkamer (1) bij gesloten kleppen (3). De lucht nodig voor de verbranding wordt aangezogen door de gaten in de kleppen.
  • (b) Gloeiende sintels worden gevormd in de aansteekkamer (1).
  • (c) Als zich voldoende gloeiende sintels hebben gevormd, worden de kleppen geopend (3). Hierdoor vallen de sintels in de vuurhaard en vormt zich een “muur” van sintels en kan het grillen/braden beginnen.

 

De afsluitkleppen in open en gesloten positie:

Het voordurend bijladen van brandstof bij het grillen

Als zich de “muur” van gloeiende sintels heeft gevormd, kan men de kleppen laten openstaan en dan van boven naar behoeven brandstof toevoegen, zodat men ononderbroken kan blijven grillen.

 

 

Voor inkoop, ga naar pagina «WINKEL»