Privacybeleid

Persoonlijke gegevens

‘Home Invest Belgium’, hierna genoemd ‘de eigenaar’ kan bepaalde informatie op naam inzamelen die op u betrekking heeft.

Deze persoonlijke gegevens zullen worden behandeld overeenkomstig de vigerende wetgeving. Meer specifiek: de informatie die wordt ingezameld door de afhandelingsverantwoordelijke, namelijk de namen, voornamen, adressen, telefoonnummers, berichten en website-URL die u ons meedeelt kunnen worden gecodeerd in geautomatiseerde gegevensbanken. Deze gegevens zullen kunnen gebruikt worden en worden behandeld door de eigenaar met het oog op het beheer van zijn relaties met zijn internetgebruikers en contacten, met het oog op de controle van de regelmatigheid van de diverse participatiehandelingen van het beroep van de eigenaar, en met het oog op de strijd tegen eventueel misbruik en onregelmatigheden.

Deze gegevens zullen kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden, public relations en prospectie in het kader van de activiteiten van de eigenaar, door de eigenaar en zijn partners, tenzij u zich daartegen verzet. Mensen hebben het recht om gratis de persoonlijke gegevens te raadplegen die op hen betrekking hebben en om ze gratis te laten corrigeren indien ze onjuist, onvolledig of niet relevant blijken. Mensen die dit recht wensen uit te oefenen kunnen dit doen door een schrijven te richten aan de eigenaar (waarvan de gegevens voorkomen op de contactpagina) met daarbij een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek, en een kopie van het identiteitsbewijs. Mensen die dat willen, kunnen eveneens extra informatie bekomen over de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke gegevens, bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hallepoortlaan 5-8, te 1060 Brussel 3.

 

Gebruik van de informatie

Wij zullen de informatie op naam enkel gebruiken om:

Indien u ons informatie geeft over uw kredietkaart, dan gebruiken wij deze informatie om de betaling van uw bestellingen te bekomen. Wanneer u producten koopt van ons bedrijf op deze website, dan zijn de details van uw kredietkaart beschermd via encryptietechnologieën van gespecialiseerde bedrijven waarmee wij een contractueel samenwerkingsverband hebben.

 

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat wordt bewaard door de server van een website in de browser van uw computer of uw mobiel apparaat indien u deze website raadpleegt. Een cookie bevat een unieke code die de mogelijkheid biedt om uw browser te herkennen indien u de website bezoekt (‘sessie-cookie’) of bij herhaaldelijke toekomstige bezoeken (‘permanente cookie’).

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan enkel de cookies lezen die door deze werden geplaatst; hij heeft geen enkele toegang tot eender welke andere informatie die zich op uw computer of op uw mobiel toestel bevindt. De cookies worden opgeslagen op uw computer of op uw mobiel toestel in de lijst van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat over het algemeen uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies garanderen over het algemeen een vlottere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Bovendien helpen ze de bezoeker om te surfen tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen eveneens worden gebruikt om de inhoud van een website of de reclame die voorkomt op deze website relevanter te maken voor de bezoeker en om de website aan te passen aan de persoonlijke smaak en de noden van de bezoeker.

 

Gebruik van cookies

Wij gebruiken verschillende types cookies:

1/ Onmisbare cookies

Deze cookies zijn nodig om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde delen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies bieden u bijvoorbeeld de mogelijkheid om te surfen tussen de verschillende rubrieken van websites, om formulieren in te vullen, om bestellingen te plaatsen en om de inhoud van uw winkelmandje (indien een webshop toegankelijk is) te actualiseren. Ook als u wenst toegang te hebben tot uw persoonlijke account zijn cookies onmisbaar om op een veilige manier uw identiteit te controleren alvorens u toegang te verlenen tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert, dan zullen bepaalde rubrieken van de website niet langer werken zoals nodig, of zelfs helemaal niet.

2/ Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die bedoeld zijn om de werking van onze websites te vergemakkelijken, en om het gebruik ervan aangenamer te maken voor de bezoeker en om u een meer gepersonaliseerd surfaanbod te bieden. Het betreft bijvoorbeeld cookies die uw taalkeuze onthouden of uw klantensegment, of cookies die onthouden of u reeds was uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête, zodanig dat dezelfde enquête u niet wordt aangeboden telkens u de site bezoekt.

3/ Kwaliteitscookies

Wij gebruiken kwaliteitscookies om informatie in te zamelen over het gebruik dat wordt gemaakt van onze websites door bezoekers, teneinde de inhoud te verbeteren, om de informatie beter aan te passen aan de wensen van de gebruikers en om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Wij zullen bijvoorbeeld ook een cookie gebruiken dat het aantal unieke bezoekers telt en een andere om de populariteit van onze pagina’s te analyseren.

 

Beheer van de cookies

In de parameters van uw browser hebt u de mogelijkheid om het installeren van cookies te weigeren en u kunt op elk ogenblik reeds geïnstalleerde cookies op uw computer of op uw mobiele terminal verwijderen.