Verticook is een Belgische firma die zich uitsluitend bezig houdt met de exploitatie van een origineel en uniek barbecue ontwerp.

Hoewel klein van omvang, verdient deze firma een plaats naast andere fabrikanten van barbecues en wel om volgende redenen:

  • Het ontwerp van de barbecue. Verticook heeft het principe uitgevonden van een rechtopstaande vuurhaard, die wordt gevoed door een unieke brandstofkamer die zich boven de vuurhaard bevindt. Verticook heeft de vuurscherm ook uitgevonden. Voor deze uitvindingen zijn patenten. Verticook is dus de enige firma, die dit nieuwe exclusieve model op de markt mag brengen,
  • Het design en de fabricage. Verticook heeft zijn eigen uniek model barbecue zelf gecreëerd, De fabricage vindt plaats volgens strenge technische voorschriften die een gedegen en betrouwbare kwaliteit garanderen.
  • Ontwikkeling. Verticook werkt voordurend aan de verbetering van zijn produkten.
  • Verkoop en distributie. Verticook beheert zelf zijn voorraden en distribueert zelf zijn produkten uitsluitend op het Internet. Ze heeft dus geen verkoopruimte, en dientengevolge is Verticook niet beschikbaar in het traditionele verkoop circuit.

 

Contact-ons