Als U gesteld bent op een gezond leven en eten, is de Verticook® het beste, dat U kunt vinden op de markt als het op grillen en braden aankomt.

Bij horizontaal grillen op traditionele houtskool barbecues, hoewel populair, verliest men vaak de gezondheidsaspecten uit het oog.

Bij het traditioneel grillen ligt de vuurhaard recht onder het voedsel.

Vervolgens gaan bij hogere temperatuur de vetten in het voedsel smelten en druipen naar beneden in het vuur. Het is moeilijk te voorkomen, dat die vetten verbranden vooral als dat vuur uit gloeiende sintels bestaat. Het gevolg is vaak het ontstaan van vlammen en rook. Doet dit u aan iets denken? Dit is u beslist al eens overkomen.

Het is een bekend feit dat verbrande vetten kankerverwekkende stoffen bevatten, PAH (1) genoemd, die uiteindelijk in het geroosterde eten terechtkomen! De werkelijke hoeveelheid van de PAH kan worden gemeten (2, 3).

Dus het traditionele, horizontale barbecueën is niet het beste voor uw gezondheid. Anderzijds is verticaal grillen veel veiliger.

De vetten vallen hierbij nooit op de gloeiende sintels met als gevolg geen risico van kankerverwekkende stoffen.  Uit wetenschappelijke studies is gebleken (2, 3), dat de hoeveelheid PAH (1) in voedsel, dat met een verticale barbecue is bereid, 10 a 30 keer zo klein is als met een horizontale barbecue.

Een zeer goede studie over dit phenomeen is gemaakt door Henri Joyeux, met de titel « Barbecue : Pourquoi il va falloir changer vos habitudes ! » (Waarom u uw gewoonten zal moeten veranderen.).

Verdere referenties (aan publicaties) op dit gebied vindt u hieronder (4 – 6).

  1. PAH betekent polycyclische aromatische koolwaterstoffen zoals bijvoorbeeld benzopyreen.
  2. Een studie, uitgewerkt door een Zweeds instituut (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB) en gepubliceerd door Testfakta waarin het PAH gehalte in vertikaal en horizontaal geroosterd voedsel met elkaar vergeleken wordt. Click hier voor een samenvatting.
  3. Saint-Aubert, B. Cooper, J. F., Astre, C., Spiliotis, J., and Joyeux, H. Evaluation of the induction of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by cooking on two geometrically different types of barbecue. Journal of Food Composition and Analysis, 1992, Volume 5, page 257-263.
  4. Dyremark, A., Westerholm, R., Övervik, E and Gustavsson, J. Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) emissions from charcoal grilling. Atmospheric environment, Volume 29, issue 13, July 1995, Pages 1553-1558.
  5. Chemical hazard evaluation polycyclic aromatic hydrocarbons in barbecued meat. July 2004. Food and Environmental Hygiene Department. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region.
  6. Barbecues. Juni 2009, Tests Achats, 532, Pages 12 – 17

Voor inkoop, ga naar pagina «WINKEL»